استاندارد GMP

استاندارد GMP مخفف Good Manufacturing Practice (شرایط خوب (مطلوب) زیرساختار) است که فونداسیون اصلی سیستم HACCP است. در واقع GMP پایه و اساس نظام‌های ایمنی مواد غذایی است و اجرای این اصول سلامت محصول را طبق استانداردهای مورد نظر تامین می‌کند. اصول GMP عوامل کنترلی هستند که بر کل عملیات تولید و کنترل کیفیت تمرکز دارند و نه بر یک فرایند خاص.

مزایای استقرار استاندارد GMP :

  • ارزیابی یک سازمان مستقل از وضعیت تولید در شرکت
  • شناسایی فرصت های بهبود در سازمان
  • اعلام موارد عدم انطباق با مقررات و قوانین و استاندارد های GMP
  • صدور گواهینامه و اجازه استفاده از تاییدیه GMP
  • ایجاد اطمینان در مشتریان و مصرف کنندگان