انواع میزها

پارس استیل پاسارگاد البرز ,میز ترازو

نام محصول: میز ترازو

نوع جنس: استیل (316-304)

سایز: متغیر (متناسب با درخواست)

موارد استفاده: آزمایشگاه مواد

متقاضی: داروسازی عرفان دارو