مخزن 120 لیتری

پارس استیل پاسارگاد البرز ، مخزن 120 لیتری

نام محصول : مخزن 120 لیتری

نوع جنس: استیل (316-304)

موارد استفاده: جابجایی مایعات

متقاضی: داروسازی اکتوورکو

مخزن 500 لیتری

پارس استیل پاسارگاد البرز ، مخزن 500 لیتری

نام محصول : مخزن 500 لیتری

نوع جنس: استیل (316-304)

موارد استفاده: نگهداری الکل

متقاضی: داروسازی اکتوورکو

مخزن نودل

پارس استیل پاسارگاد البرز ، مخزن نودل

نام محصول: مخزن نودل

نوع جنس: استیل (316-304)

سایز: متغیر (متناسب با درخواست)

موارد استفاده: ذخیره مواد

متقاضی: شرکت آرد اسدی (کیان باداس)

مخزن با پایه چرخ دار

پارس استیل پاسارگاد البرز ، مخزن با پایه چرخ دار

نام محصول: مخزن با پایه چرخ دار

نوع جنس: استیل (316-304)

سایز: متغیر (متناسب با درخواست)

موارد استفاده: جابجایی انواع مایعات

متقاضی: داروزسازی عرفان دارو

مخزن استیل

 پارس استیل پاسارگاد البرز ,مخزن استیل

 نام محصول: مخزن استیل

نوع جنس: استیل (316-304)

سایز: متغیر (متناسب با حجم درخواستی)

موارد استفاده: جابجایی مواد

متقاضی: شرکت بیرنوش