کولید مید (هموژنیزه)

پارس استیل پاسارگاد البرز ,کولید مید

نام محصول: کولید مید (دستگاه هموژنیزه)

نوع جنس: استیل (316)

متقاضی: داروزسازی اکتوورکو

دستگاه هموژنیزه یا کولیدمید : این دستگاه از ساختار پیچیده و از جنس 316L ساخته می شود و کاربرد آن برای ساخت سوسپانسیون ها یا میکس کردن کرم ها در شرکت های دارویی ، مواد عذایی و آرایشی بهداشتی استفاده می شود.