دریچه کلمپی هاپر

پارس استیل پاسارگاد البرز ,دریچه کلمپی هاپر

نام محصول: دریچه کلمپی هاپر

نوع جنس: استیل (316-304)

سایز: متناسب با دریچه هاپر و بلندر

موارد استفاده: تنظیم خروج مواد از دریچه

متقاضی: داروسازی عرفان دارو