انواع میکسر

پارس استیل پاسارگاد البرز ,میکسر

نام محصول: میکسر (قابلیت تغییر ارتفاع)

نوع جنس: استیل (316-304)

متقاضی: داروزسازی اکتوورکو

میکسر پروانه ای : این دستگاه برای میکس کردن مواد داخل سطل ها و شبکه ها و مخازن با ارتفاع متغیر بوده ، که هم به صورت عمودی و هم به صورت افقی بنا به درخواست ، برای سهولت در کار ساخته می شود.