کانوایر( نوار نقاله) ریلی

نام محصول: کانوایر ریلی

نوع جنس: استیل (316-304)

سایز: متغیر (متناسب با درخواست)

موارد استفاده: جابجایی لوازم

متقاضی: داروزسازی عرفان دارو

کانوایر ریلی،پارس استیل پاسارگاد البرز کانوایر ریلی،پارس استیل پاسارگاد البرز

کانوایر( نوار نقاله) تسمه ای

نام محصول: کانوایر( نوار نقاله) تسمه ای

نوع جنس: استیل (316-304)

سایز: متغیر (متناسب با درخواست)

موارد استفاده: جابجایی لوازم

متقاضی: داروزسازی عرفان دارو

کانوایر تسمه ای،پارس استیل پاسارگاد البرز کانوایر تسمه ای،پارس استیل پاسارگاد البرز