قفسه 5 طبقه

پارس استیل پاسارگاد البرز ,قفسه 5 طبقه

نام محصول: قفسه 5 طبقه

نوع جنس: استیل (316-304)

موارد استفاده: جداسازی قطعات

متقاضی: داروسازی اکتوورکو