فیلترباکس

پارس استیل پاسارگاد البرز ,فیلترباکس

نام محصول: فیلترباکس

نوع جنس: استیل (316-304)

سایز: متغیر (متناسب با درخواست)

موارد استفاده: میکروب زدایی و استریل کردن

متقاضی: داروسازی اکسیر